Moduł Baza dokumentów w postępowaniach awansowych (stopień dr i dr hab.)

POL-on

Data szkolenia:

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie uczestników z obsługą modułu Baza dokumentów w postępowaniach awansowych oraz zakresem gromadzonych w nim danych – w zakresie postępowań o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego.

Adresaci:

Użytkownicy systemu POL-on, którzy w swojej codziennej pracy zajmują się rejestrowaniem postępowań o nadanie stopnia doktora i/lub doktora habilitowanego, aktualizowaniem i archiwizowaniem tych postępowań, np. pracownicy uczelni/instytutów wspierający administracyjnie organy nadające stopnie. Użytkownicy ci muszą posiadać w systemie rolę INST_DR_DRHAB. Szkolenie jest skierowane także do osób, które w związku ze swoimi obowiązkami na uczelni/w instytucie korzystają z danych o postępowaniach awansowych na zasadzie podglądu, a więc posiadają rolę INST_DR_DRHAB_PODGLAD. W szczególności są to użytkownicy z instytucji, która współprowadzi postępowanie o nadanie stopnia. Szkoleniem mogą być zainteresowani także pracownicy RDN posiadający dostęp na zasadzie podglądu do ww. postępowań.

Czas trwania:

2 godziny zegarowe.

Certyfikat:

Nie

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

 •  Gdzie w POL-onie znajdziemy informacje o (szeroko rozumianych) procesach awansowych?
 •  Dane podlegające rejestracji w module Baza dokumentów w postępowaniach awansowych
 •  Podwójna funkcja modułu – rejestracja danych oraz repozytorium dokumentów
 •  Role do modułu Baza dokumentów w postępowaniach awansowych
 •  Wygląd i zawartość modułu
 •  Postępowanie o nadanie stopnia doktora
  •  Rejestracja postępowania o nadanie stopnia doktora
  •  Dane kandydata na doktora
  •  Dane postępowania awansowego
  •  Rozprawa doktorska
  •  Recenzenci
 •  Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego
  •  Rejestracja postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego
  •  Dane kandydata na doktora habilitowanego
  •  Dane postępowania awansowego
  •  Wniosek o nadanie stopnia
  •  Komisja habilitacyjna
 •  Postępowanie o nadanie tytułu profesora – zarys problematyki
 •  Pytania uczestników
W tym momencie nie mamy w ofercie szkoleń z wybranego przez Państwa zakresu. Proszę śledzić naszą stronę lub skorzystać z opcji zapytania o szkolenie dedykowane. Kliknij tu, aby przejść do formularza zapytania o szkolenie dedykowane.