[TEST] 2020-07-30

JSA

Data szkolenia:

21 sierpnia

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami obsługi Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

Adresaci:

Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim promotorom, pracownikom wspierającym promotorów w zakresie dodawania prac do badania, a także (w wąskim zakresie) administratorom systemu JSA po stronie uczelni.

Czas trwania:

Około 3 godziny zegarowe.

Certyfikat:

Brak.

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

 1. JSA - dodawanie i zarządzanie zleceniem przebadania pracy.
 2. Wynik badania pracy – analiza tekstu i zapożyczeń.
 3. Case study – manipulacje a wynik badania.
 4. Pytania
Na szkoleniu uczestnicy poznają:
 •  obsługę interfejsu JSA,
 •  proces dodawania i badania pracy,
 •  manipulacje na tekście wprowadzane przez studentów, pozwalające obejść systemy antyplagiatowe.
W wymiarze szczegółowym uczestnicy:
 •  dowiedzą się czym jest Jednolity System Antyplagiatowy, z jakimi bazami porównywana jest praca, jakie manipulacje na tekście identyfikuje,
 •  zapoznają się z rolami użytkowników JSA i ich uprawnieniami,
 •  uzyskają informacje w kwestii integracji JSA z systemami uczelnianymi,
 •  zapoznają się z etapami badania pracy (logowaniem, zakładaniem i obsługą zlecenia),
 •  uzyskają wiedzę w zakresie poszczególnych części wyniku badania,
 •  zapoznają się z interpretacją analizy tekstu i procentowego rozmiaru podobieństwa,
 •  przećwiczą analizę wyniku badania z uwzględnieniem manipulacji na tekście,
 •  rozwiążą test końcowy, mający na celu uporządkowanie zdobytej wiedzy,
 •  uzyskają odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Szkolenie już się odbyło - Zobacz aktualną ofertę szkoleń JSA.