POL-on 2.0 – Repozytorium pisemnych prac dyplomowych (ORPPD 2.0) i nowości w module Raporty

POL-on

Data szkolenia:

27 października

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie uczestników z:

 • nowym modułem Repozytorium prac dyplomowych w systemie POL-on,
 • procesem deponowania prac obronionych na kierunkach dostosowanych do wymogów ustawy 2.0 (ścieżka webowa),
 • generowaniem i pobieraniem raportów z hurtowni danych (moduł Raporty i platforma RAD-on).

Adresaci:

Pracownicy uczelni wprowadzający pisemne prace dyplomowe do ORPPD - importerzy i edytorzy prac dyplomowych w ORPPD pracujący za pomocą interfejsu, użytkownicy POL-onu, którzy chcą samodzielnie generować raporty.

Czas trwania:

1,5 godziny

Certyfikat:

Tak

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

Nowe Repozytorium prac dyplomowych (ORPPD 2.0)

 • Nowe i stare ORPPD (dotychczasowy system a aplikacja w POL-on 2.0)
 • Proces dodawania nowej pracy przez stronę
 • Wyszukiwanie pracy i edycja danych
 • Sytuacje problematyczne
 • Pytania uczestników

 

Moduł Raporty 

 • Rodzaje dostępnych raportów
 • Uprawnienia niezbędne do generowania i pobierania raportów
 • Zakres danych w raportach i okres ich dostępności
 • Generowanie raportów
 • Pobieranie raportów
 • Pytania uczestników
Szkolenie już się odbyło - Zobacz aktualną ofertę szkoleń POL-on.