POL-on – rejestracja studentów w roku akademickim 2020/21. Nowe Repozytorium prac dyplomowych (ORPPD 2.0)

POL-on

Data szkolenia:

15 października

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie uczestników z:

 • rejestracją studentów w systemie POL-on oraz analizą wybranych przypadków,
 • nowym modułem Repozytorium prac dyplomowych w systemie POL-on,
 • procesem deponowania prac obronionych na kierunkach dostosowanych do wymogów ustawy 2.0 (ścieżka webowa).

Adresaci:

Pracownicy uczelni wprowadzający dane o studentach, w tym informacje o pomocy materialnej, importerzy i edytorzy prac dyplomowych w ORPPD pracujący za pomocą interfejsu.

Czas trwania:

2 godziny

Certyfikat:

Tak

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

Rejestracja Studentów w rok akademickim 2020/21 (POL-on 1)

 • Zakres danych (studenci z obywatelstwem polskim i studenci zagraniczni)
 • Scenariusze rejestracji przez interfejs:
  •  Rejestracja nowego studenta
  •  Rejestracja studenta kontynuującego studia
  •  Rejestracja studenta z rekrutacji bez podziału na kierunki
  •  Rejestracja studenta studiów międzyobszarowych
  •  Rejestracja studenta zagranicznego
  •  Dodawanie kolejnych studiów studentowi
  •  Podstawy przyjęcia na studia
 •  Podstawy zwolnienia z opłaty za studia
 •  Pomoc materialna (stypendia i zapomogi)
 •  Pytania uczestników

Nowe Repozytorium prac dyplomowych (ORPPD 2.0)

 •  Nowe i stare ORPPD (dotychczasowy system a aplikacja w POL-on 2.0)
 •  Proces dodawania nowej pracy przez stronę
 •  Wyszukiwanie pracy i edycja danych
 •  Sytuacje problematyczne
 •  Pytania uczestników
Szkolenie już się odbyło - Zobacz aktualną ofertę szkoleń POL-on.