POL-on 2.0 – wybrane zagadnienia z obszaru pracowników i postępowań awansowych

POL-on

Data szkolenia:

14 października

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Przekrojowe zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi pracowników, osób ubiegających się o stopień doktora i postępowań awansowych. Zagadnienia te obejmują w szczególności zatrudnienie i oświadczenia (o dyscyplinie i o zaliczeniu do liczby N) pracowników, zatrudnienie doktorantów, dane dotyczące postępowań o nadanie stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego. W toku szkolenia uczestnicy dowiedzą się, w których częściach POL-onu można odnaleźć i/lub zarejestrować ww. dane oraz jakie role w systemie należy do tego posiadać.

Adresaci:

Pracownicy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki odpowiedzialni za rejestrowanie w POL-onie pracowników, osoby ubiegające się o stopień doktora i/lub postępowania o nadanie stopnia doktora/doktora habilitowanego. Osoby, które od strony administracyjnej wspierają organy uczelni/instytutu nadające stopnie naukowe. Osoby, które w swojej codziennej pracy mają dostęp i korzystają z wybranych danych dotyczących pracowników i ich osiągnięć naukowych, np. specjaliści ds. informacji naukowej.

Czas trwania:

2,5 godziny

Certyfikat:

Tak

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

Moduł Pracownicy – wybrane zagadnienia
 •  Role do moduły Pracownicy
 •  Zakres osób rejestrowanych w Wykazie nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu
 •  Dane zatrudnienia
 •  Warunki zatrudnienia
 •  Oświadczenia
  •  oświadczenie o dyscyplinie
  •  oświadczenie o liczbie N
 •  Pytania uczestników
Moduł Raporty – obszar Pracownicy
 •  Niezbędne role
 •  Typy raportów i prezentowane w nich dane
  •  Rozszerzone zestawienie pracowników podmiotu
  •  Rozszerzone zestawienie pracowników podmiotu na dzień 2017-12-31 oraz złożonych oświadczeń do liczby N na dzień 2017-12-31
 •  Generowanie raportu
 •  Pobieranie raportów
 •  Pytania uczestników
Moduł Osoby ubiegające się o stopień doktora – wybrane zagadnienia
 •  Role do modułu Osoby ubiegające się o stopień doktora
 •  Osoby podlegające rejestracji w module Osoby ubiegające się o stopień doktora
 •  Postępowanie awansowe kandydata na doktora
 •  Zatrudnienie doktoranta
 •  Pytania uczestników
Moduł Baza dokumentów w postępowaniach awansowych
 •  Role do modułu Baza dokumentów w postępowaniach awansowych
 • Podwójna rola modułu – rejestracja danych oraz repozytorium dokumentów
 •  Dane podlegające rejestracji w module
 •  Wygląd i zawartość modułu
 •  Postępowanie o nadanie stopnia doktora
  •  Dane kandydata na doktora
  •  Dane postępowania awansowego
  •  Rozprawa doktorska
  •  Recenzenci
 •  Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego
  •  Dane kandydata na doktora habilitowanego
  •  Dane postępowania awansowego
  •  Wniosek o nadanie stopnia
  •  Komisja habilitacyjna
 •  Pytania uczestników
   
Szkolenie już się odbyło - Zobacz aktualną ofertę szkoleń POL-on.