POL-on 2.0 – moduł Osoby ubiegające się o stopień doktora

POL-on

Data szkolenia:

8 grudnia

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie uczestników z obsługą modułu Osoby ubiegające się o stopień doktora oraz zakresem gromadzonych w nim danych.

Adresaci:

Użytkownicy systemu POL-on, którzy w swojej codziennej pracy zajmują się rejestrowaniem osób ubiegających się stopień doktora oraz wprowadzaniem, aktualizowaniem i archiwizowaniem danych tych osób. Użytkownicy ci muszą posiadać w systemie rolę INST_PR_DOKTORANCI. Szkoleniem mogą być zainteresowani również użytkownicy, którzy posiadają dostęp do modułu na zasadzie podglądu, a zatem mają nadaną rolę INST_PR_DOKTORANCI_PODGLAD. 

Czas trwania:

1,5 godziny zegarowej. 

Certyfikat:

Tak.

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

 • Harmonogram wdrożeń dotyczących (szeroko rozumianych) procesów awansowych w POL-onie 
 • Osoby podlegające rejestracji w module Osoby ubiegające się o stopień doktora; „starzy” a „nowi” doktoranci 
 • Rejestracja osoby ubiegającej się o stopień doktora 
 • Nowe podejście do wprowadzania danych w module (dokument poprawny/niepoprawny) 
 • Kształcenie doktorantów 
 • Rozprawa doktorska 
 • Postępowanie awansowe osoby ubiegającej się o stopień doktora 
 • Zatrudnienie doktoranta 
 • Pytania uczestników 

Informacje podstawowe

 • on-line [Zoom]

 • 8 grudnia 2020

 • 09:30 - 11:00


Brak miejsc

Przepraszamy, ale aktualnie brak wolnych miejsc.