POL-on 2.0 – liczba godzin zajęć w module Kierunki i Pracownicy, rejestracja kierunków i uruchomień, nowości w module Raporty

POL-on

Data szkolenia:

12 października

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie uczestników z:

 • założeniami merytorycznymi i procesem rejestracji liczby godzin w systemie POL-on oraz analizą wybranych przypadków,
 • procesem rejestracji nowych studiów i uruchomień,
 • generowaniem i pobieraniem raportów z hurtowni danych.

Adresaci:

Pracownicy uczelni wprowadzający dane z zakresu Liczby godzin w systemie POL-on, a także dane o studiach i uruchomieniach, użytkownicy POL-onu, którzy chcą samodzielnie generować raporty.

Czas trwania:

2 godziny

Certyfikat:

Tak

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

Moduł Kierunki

 • Role i uprawnienia do zawartości modułu Kierunki
 • Reguły zarządzania danymi przez pracownika uczelni
 • Rejestracja studiów na kierunku
 • Rejestracja uruchomień studiów na kierunku
 • Liczba godzin zajęć w module Kierunki studiów
 • Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów
 • Liczba godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy

Liczba godzin zajęć w module Pracownicy

 • Liczba godzin zajęć pracowników
 • Liczba godzin zajęć a roczny wymiar zajęć dydaktycznych (pensum)
 • Pytania uczestników

Moduł Raporty

 • Rodzaje dostępnych raportów
 • Uprawnienia niezbędne do generowania i pobierania raportów
 • Zakres danych w raportach i okres ich dostępności
 • Generowanie raportów
 • Pobieranie raportów
 • Pytania uczestników

 

Szkolenie już się odbyło - Zobacz aktualną ofertę szkoleń POL-on.