POL-on 2.0 2021-05-20

POL-on

Data szkolenia:

20 maja

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie uczestników z obsługą systemu oraz zakresem gromadzonych w nim danych, ze szczególnym uwzględnieniem nowych pól, wprowadzonych przez ustawę 2.0. 

Adresaci:

Użytkownicy systemu POL-on, którzy w swojej codziennej pracy korzystają z systemu (role edycyjne lub podglądowe) 

Czas trwania:

do 3 godzin

Certyfikat:

Nie

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

Ustalany indywidualnie z zakresu dostępnych modułów: https://szkolenia.opi.org.pl/ (Szkolenia modułowe)