PBN 2.0 – Praca w Profilu Instytucji i Profilu Autora

PBN 2.0

Data szkolenia:

20 października

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie pracowników odpowiedzialnych za ewaluację w podmiocie z systemem PBN.

Adresaci:

Importerzy publikacji.

Czas trwania:

2, 5 godziny

Certyfikat:

Tak

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

Profil Instytucji

 •  Obecne i planowane funkcjonalności
 •  Rola Importera Publikacji i jego uprawnienia
 •  Publikacje w Profilu Instytucji a publikacje w Repozytorium - relacje
 •  Ścieżka pracy Importera w kontekście weryfikacji publikacji zaimportowanych z poprzedniej wersji PBN
 •  Ścieżka pracy Importera w kontekście przygotowania danych do ewaluacji
  •  Dodawanie publikacji
  •  Korekta danych w publikacji
  •  Dodawanie oświadczeń
  •  Korekta dyscyplin w publikacji

Profil Autora

 •  Tworzenie Profilu Autora
 •  Publikacje w Profilu Autora a publikacje w Repozytorium – relacje
 •  Dostępne widoki i powiązane czynności w systemie:
  •  Sugerowane publikacje
  •  Kokpit
  •  Publiczny widok Profilu Autora

Pytania i odpowiedzi

Szkolenie już się odbyło - Zobacz aktualną ofertę szkoleń PBN 2.0.