Moduł Repozytorium pisemnych prac dyplomowych 2023-02-16

POL-on

Data szkolenia:

16 lutego

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie uczestników z obsługą modułu Repozytorium prac dyplomowych (w aplikacji 2.0) tj. specyfiką przekazywania prac dyplomowych obronionych na kierunkach studiów zarejestrowanych w POL-on 2.0 za pomocą aplikacji webowej ORPPD 2.0.

Adresaci:

Użytkownicy systemu ORPPD, importerzy i edytorzy repozytorium.

Czas trwania:

1 godzina zegarowa

Certyfikat:

Nie

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

  •  Nowe i stare ORPPD (dotychczasowy system a aplikacja w POL-on 2.0)
  •  Proces dodawania nowej pracy przez stronę
  •  Wyszukiwanie pracy i edycja danych
  •  Sytuacje problematyczne
  •  Pytania uczestników
Szkolenie już się odbyło - Zobacz aktualną ofertę szkoleń POL-on.