Moduł Pracownicy – część 1 i 2 2022-10-12

POL-on

Data szkolenia:

12 października

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie uczestników z obsługą modułu Pracownicy oraz zakresem gromadzonych w nim danych, ze szczególnym uwzględnieniem nowych pól, wprowadzonych przez ustawę 2.0. 

Adresaci:

Użytkownicy systemu POL-on z uczelni i innych instytucji naukowych, którzy w swojej codziennej pracy zajmują się: rejestracją pracowników instytucji, a także wprowadzaniem, aktualizowaniem i archiwizowaniem danych pracowników w module Pracownicy. Osoby te muszą posiadać w POL-onie rolę INST_PR lub INST_NAUK_PR. Szkoleniem mogą być zainteresowane również osoby, które mają dostęp do danych pracowników instytucji na zasadzie podglądu, a więc posiadają role: INST_PR_PODGLAD, INST_NAUK_PR_PODGLAD, INST_DANE_RESTRYKCYJNE 

Czas trwania:

 • 2 godziny zegarowe - część 1
 • 2,5 godziny zegarowe - część 2

Certyfikat:

Nie

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

Pracownicy część 1 (Rejestracja pracownika) od godz. 9.30

 • Zakres osób rejestrowanych w Wykazie nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu
 • Zakres danych rejestrowanych w module Pracownicy w świetle ustawy 2.0
 • Role do modułu
 • Wyszukiwanie pracowników i filtrowanie wyników
 • Rejestracja pracownika
  • Dane osobowe
   • Rejestracja zmiany biznesowej
   • Korekta danych
  • Dane zatrudnienia a warunki zatrudnienia
  • Zgoda na dodatkowe zatrudnienie
 • Stopnie i tytuły
 • Kompetencje i doświadczenie (Inne osoby prowadzące zajęcia)
 • Nieobecności
 • Kary pracownicze
 • Pytania uczestników

Pracownicy część 2 (Uzupełnianie informacji szczegółowych po rejestracji) od godz. 12:00

 • Przypomnienie zasad rejestracji
 • Oświadczenia składane przez pracowników
  • Oświadczenie o reprezentowanej dyscyplinie
  • Oświadczenie o zaliczeniu do liczby N
   • Nowe dyscypliny i zmiana nazw dyscyplin w oświadczeniach
  • Oświadczenie upoważaniające (dla osiągnięcia artystycznego)
  • Wydruk zbiorczego oświadczenia upoważaniającego dla osiągnięć pracownika
 • Prowadzone zajęcia
  • Liczba godzin zajęć pracowników – zasady ogólne
  • Roczny wymiar zajęć dydaktycznych (pensum)
  • Prowadzenie zajęć w szkole doktorskiej
 • Osiągnięcia
 • Funkcje kierownicze
 • Pytania uczestników
Szkolenie już się odbyło - Zobacz aktualną ofertę szkoleń POL-on.