Moduł Osiągnięcia artystyczne 2021-11-10

POL-on

Data szkolenia:

10 listopada

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie uczestników z pracą w module Osiągnięcia artystyczne, w szczególności procesem rejestracji osiągnięć artystycznych, zakresem i terminami wprowadzania danych do systemu.

Adresaci:

Pracownicy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki odpowiedzialni za rejestrowanie w POL-onie osiągnięć artystycznych (z rolą INST_PR i INST_PR_DOKTORANCI).

Czas trwania:

1,5 godziny zegarowej

Certyfikat:

Nie

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

 1. Zakres danych i podstawy prawne
 2. Wygląd i zawartość modułu
 3. Scenariusze rejestracji osiągnięć artystycznych (GUI):
  • Pobranie danych ze starej aplikacji (POL-on 1) za pomocą modułu Raporty
  • Import uzupełnionych danych (plik CSV)
  • Rejestracja nowego osiągnięcia w wykazie instytucji
  • Rejestracja nowego osiągniecia z poziomu danych pracownika/doktoranta
 4. Powiązanie autora z pracownikiem/doktorantem
 5. Dodawanie oświadczenia upoważniającego podmiot do wykazania osiągniecia autora w procesie ewaluacji
 6. Pytania uczestników

Informacje podstawowe

 • on-line [Zoom]

 • 10 listopada 2021

 • 09:30 - 12:00


Zgłaszający