Moduł Kierunki studiów 2021-10-04

POL-on

Data szkolenia:

4 października

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie uczestników z obsługą modułu Kierunki studiów (w aplikacji 2.0) oraz zakresem gromadzonych w nim danych.  

Adresaci:

Użytkownicy systemu POL-on, którzy w swojej codziennej pracy zajmują się wprowadzaniem i aktualizowaniem danych o kierunkach studiów. Użytkownicy ci muszą posiadać w systemie rolę INST_KIERUNKI_ADM. Szkoleniem mogą być zainteresowani również użytkownicy, którzy posiadają dostęp do modułu na zasadzie podglądu, a zatem mają nadaną rolę INST_KIERUNKI_PODGLAD. 

Czas trwania:

1 godzina zegarowa. 

Certyfikat:

Nie

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

  • Role i uprawnienia do zawartości modułu 
  • Reguły zarządzania danymi przez pracownika uczelni 
  • Rejestracja studiów na kierunku 
  • Rejestracja uruchomień studiów na kierunku 
  • Liczba godzin zajęć w module Kierunki studiów  
    • Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów 
    • Liczba godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy 
  • Pytania uczestników 
Szkolenie już się odbyło - Zobacz aktualną ofertę szkoleń POL-on.