Liczba godzin zajęć w module Kierunki i Pracownicy 2021-05-17

POL-on

Data szkolenia:

17 maja

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie uczestników z założeniami merytorycznymi i procesem rejestracji liczby godzin w systemie POL-on oraz analizą wybranych przypadków.

Adresaci:

Pracownicy uczelni wprowadzający dane z zakresu Liczby godzin w systemie POL-on.

Czas trwania:

1,5 godziny

Certyfikat:

Tak

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

Liczba godzin zajęć w module Kierunki studiów

  • Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów
  •  Liczba godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy

Liczba godzin zajęć w module Pracownicy

  •  Liczba godzin zajęć pracowników
  •  Liczba godzin zajęć a roczny wymiar zajęć dydaktycznych (pensum)
  •  Pytania uczestników

Informacje podstawowe

  • on-line [Zoom]

  • 17 maja 2021

  • 09:30 - 12:30


Brak miejsc

Przepraszamy, ale aktualnie brak wolnych miejsc.