Ewaluacja 2022. Kryterium I [e-learning]

SEDN

Data szkolenia:

17 stycznia

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

 • przedstawienie parametrów Kryterium I
 • omówienie poszczególnych osiągnięć podlegających ocenie w ramach Kryterium I
 • wyjaśnienie zasad punktacji za poszczególne osiągnięcia naukowe podmiotu
 • omówienie alertów w SEDN
 • wyjaśnienie zasad nakładania sankcji na podmioty
 • objaśnienie reguł działania Algorytmu Optymalizującego
 • objaśnienie przepływu danych źródłowych pomiędzy komponentami systemu POL-on

Adresaci:

Kurs przeznaczony jest dla osób bezpośrednio zaangażowanych w proces ewaluacji w podmiotach nauki i szkolnictwa wyższego, tj.:

 • Kierownikom dyscyplin,
 • Koordynatorom dyscyplin,
 • Importerom publikacji w PBN,
 • oraz innym osobom zaangażowanym w proces ewaluacji jakości działalności naukowej.
Do zrozumienia treści kursu jest konieczny udział w pierwszym szkoleniu z tego cyklu - "Ewaluacja 2022. Wstęp"

Czas trwania:

około 16 godzin zegarowych

Certyfikat:

Tak

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Program:

W tym szkoleniu, które jest kontynuacją kursu "Ewaluacja 2022. Wstęp", zapraszamy Państwa do zapoznania się z pierwszym kryterium ewaluacji, w którym oceniany jest poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności w podmiocie. W szkoleniu omawiamy zasady ewaluacji poszczególnych obszarów objętych Kryterium I, w tym kryteria oceny i zasady przyznawania punktów za poszczególne osiągnięcia. Pokazujemy także przepływ danych o osobach uwzględnionych w ewaluacji oraz ich osiągnięciach do SEDN.

Zadaniem kursu jest przedstawienie zakresu Kryterium I w kontekście uregulowań prawnych dotyczących ewaluacji (z uwzględnieniem zmian z nowelizacji Rozporządzenia o ewaluacji, które obowiązuje od 19 listopada 2021 r.) i przepływu danych w obrębie modułów ekosystemu POL-on. 

W kursie szczegółowo omówiono rezultaty działalności naukowej pracowników podmiotu oraz uczestników szkól doktorskich, które oceniane są w ramach tego kryterium w procesie ewaluacji. Są to osiągnięcia publikacyjne, przyznane patenty i prawa ochronne na wzór użytkowy oraz wyłączne prawa hodowców do odmian roślin, a także osiągnięcia artystyczne.

Jest to kurs e-learningowy realizowany w indywidulanym tempie każdego uczestnika na platformie NAVOICA.

Aby uzyskać dostęp to treści należy mieć założone konto na platformie, zalogować się, a następnie zapisać się na kurs.

Zarejestruj się