PBN dla Importerów – Praca w Profilu Instytucji i Profilu Autora 2021-06-10

PBN 2.0

Data szkolenia:

10 czerwca

* W przypadku terminu gwarantowanego szkolenie jest realizowane bez względu na liczbę uczestników. W pozostałych przypadkach szkolenia organizowane są dla grup min. 10 osób.

Cel:

Zapoznanie pracowników odpowiedzialnych za ewaluację w podmiocie z systemem PBN oraz założeniami ewaluacji i wyliczeniami punktacji za publikacje.

Adresaci:

Importerzy publikacji

Czas trwania:

2 godziny

Certyfikat:

Nie

Odpłatność:

Szkolenia dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki prowadzone są nieodpłatnie.

Wideo

 • PBN - Praca w Profilu Instytucji i Profil Autora

  Szkolenie dla Importerów publikacji. Nagranie z interaktywnym spisem treści jest dostępne na kanale OPI PIB na YouTube. Aby wyświetlić film na YouTube należy kliknąć w oknie filmu w prawym dolnym logo na napis "YouTube".

 • PBN - Praca w Profilu Instytucji (nagranie z konferencji 27.01.2021 r.)

  Szkolenie dla Importerów publikacji. Nagranie z interaktywnym spisem treści jest dostępne na kanale OPI PIB na YouTube. Aby wyświetlić film na YouTube należy kliknąć w oknie filmu w prawym dolnym logo na napis "YouTube".

 • PBN - Praca w Profilu Instytucji i Profil Autora

  Szkolenie dla Importerów publikacji.

 • PBN - Praca w Profilu Instytucji (nagranie z konferencji 27.01.2021 r.)

  Szkolenie dla Importerów publikacji.

Program:

1. Profil Instytucji

 1.  Obecne i planowane funkcjonalności
 2.  Rola Importera Publikacji i jego uprawnienia
 3.  Publikacje w Profilu Instytucji a publikacje w Repozytorium - relacje
 4.  Ścieżka pracy Importera w kontekście weryfikacji publikacji zaimportowanych z poprzedniej wersji PBN
 5.  Ścieżka pracy Importera w kontekście przygotowania danych do ewaluacji
  • Dodawanie publikacji
  • Korekta danych w publikacji
  • Dodawanie oświadczeń
  • Korekta dyscyplin w publikacji

2. Profil Autora

 1. Tworzenie Profilu Autora
 2. Publikacje w Profilu Autora a publikacje w Repozytorium – relacje
 3. Dostępne widoki i powiązane czynności w systemie:
  •  Sugerowane publikacje
  •  Kokpit
  •  Publiczny widok Profilu Autora

3. Pytania i odpowiedzi

Szkolenie już się odbyło - Zobacz aktualną ofertę szkoleń PBN 2.0.